ACTOS PÚBLICOS


ACTO PUBLICO 15/09/2014
CONCURRIR CON OBLEA Y HOJA DE RUTA 2014

EDUCACION FISICA
EP 40  2 MOD. LUNES  Y JUEVES DE 15 A 16 HS
EP 41 - 2 MOD.  LUNES DE 16 A 17 HS Y VIERNES DE 13 A 14 HS  LIC 114 F1
JARDIN 916- 3 HS  LUNES Y MIERCOLES DE 8 A 9 HS  (HORARIOS A CONVENIR )turno mañana
ESC  ESPECIAL 501 - LUNES   Y  MIERCOLES   DE 12,30 A 15,30  Y VIERNES DE 9 A 12 HS EN (CFL) Y DE 12,30 A 15,30 EN (503)  LIC 114 F1
ESC ESPECIAL 501  LUNES DE 9,15 A 12,15 Y DE 12,30 A 15,20 HS ,MARTES  Y JUEVES DE 12,30 A 15,30 HS  Y MIERCOLES DE  9,15 A 12 ,15 HS  LIC 114 F1


ARTISTICA -EXPRESION DRAMATICA
E.E.ESTETICA    LUNES DE 9 A 11 HS Y DE 17 A 20,30 HS ,MARTES DE 17 A 19 HS Y MIERCOLES DE 13,30 A 17 HS ( TURNOS ALTERNADOS)

EXPRESION CORPORAL
EES 11 - 2 MOD LUNES DE 14,25 A 16,35 HS Y 1 MOD INSTITUCIONAL  HORARIO A CONVENIR  TURNO TARDE.

MUSICA
EES 11 - 2 MOD. LUNES DE  9,50 A 12 HS Y 1 MOD. INSTITUCIONAL  LIC 114 LL 1.3

FILOSOFIA
EES 14 -  F TIBURCIO (movilidad propia)    2 mod. lunes de 7,30 a 9,40 hs  lic 114 a 1

MATEMATICA
EES 5  -4 MOD. LUNES Y MIERCOLES DE 13 A 15,05 HS
EES 14  (EXTENSION 2140  ) AGUSTINA (movilidad propia)  4 MOD.  LUNES DE 7,30 A 9,40 HS
Y VIERNES DE 9,50 A 12 HS  LIC 114 F1
EES 14 EXTENSION  2140  AGUSTINA (movilidad propia)   4 mod. LUNES de 9,50 a 12 hs y VIERNES de 12 a 14 hs  lic 114 f 1